Chov

24

vrhov v roku 2022

82

šteniat v roku 2022

35

uchovnení v roku 2022

Chovateľské dokumenty

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité dokumenty a tlačivá SKCHP potrebné k chovu a tiež dôležité chovateľské tlačivá ÚKK.

Bonitácia

Všetky potrebné informácie o termínoch bonitácií SKCHP, podmienkach účasti a pokyny k potrebným vyšetreniam.

Prehľad vrhov

Prehľad všetkých plánovaných, očakávaných a narodených vrhov čistokrvných pudlov na Slovensku.

Chovatelia

Zoznam oficiálnych registrovaných chovov (chovateľských staníc) spadajúcich pod Medzinárodnú kynologickú federáciu FCI.

Zoznam krycích psov

Zoznam chovných psov, ktoré sú k dispozícii na krytie čistokrvných uchovnených súk.

Zdravie a genetika

Všetky dôležité informácie o zdraví, najčastejších ochoreniach pudlov a možnostiach ako im predchádzať nájdete na jednom mieste.

Import/export psa

Informácie pre majiteľov a chovateľov o importe (dovoze) alebo exporte (vývoze) psa z/do zahraničia.