Contacts

 

Európsky Pudel klub – European Poodle Club – EPC
Ovocinárska 198/20
949 01 Nitra

SLOVAKIA

IČO: 55 963 811

E-mail: info@poodleclub.eu

 

Bank information:

Všeobecná úverová banka,
Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25

Account:        4961445357/0200
IBAN:             SK66 0200 0000 0049 6144 5357
SWIFT:            SUBASKBX

Presidium of the EPC

Peter Tomeček

President

Naďa Klírová

Vice-President

Tomáš Kučera

Secretary

Aneta Chrystoph

Special Projects Manager

Barbora Palušeková

PR manager

Marián Kočiš

Member of the Presidium

Eva Sedláčková

Member of the Presidium

Krzysztof Kania

Member of the Presidium

Agnieszka Sadlik

Member of the Presidium

Supervisory Board

Klaudia Musioł

Linda Cinibulková

Members of the European Poodle Club: