Klubové aktivity

Nižšie nájdete prehľad všetkých klubových aktivít a akcií, ktoré klub bude tento rok organizovať.

Klubové akcie – bonitácia, klubové/špeciálne/výročné výstavy pudlov

Klubové aktivity – členské schôdze, stretnutia, tréningy, semináre, školenia

Nezabudnite sledovať aj náš Facebook a Instagram, všetko sa včas dozviete! 🙂

Bonitácia, Klubové akcie

Momentálne nie sú naplánované žiadne .