Môj účet

Login

Register

Vyhlasujem, že budem dodržiavať ustanovenia príslušných dokumentov a nariadení klubu, ako aj uznesení orgánov SKCHP, mlčanlivosti a kódexu SKCHP. Udeľujem, dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, chovateľstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a EURÓPSKEJ ÚNIE, Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ako aj smerníc, nariadení v platnom znení a v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente privacy policy.