Bonitácia

Najbližšia bonitácia:

Bonitácia je zaradenie psa alebo suky do chovu. Je to objektívny a nemenný proces, počas ktorého sa pudel komplexne posudzuje, meria a hodnotí trojčlennou komisiou. Posudzuje sa jeho zdravotný stav, stavba tela, temperament a pohyb. Výsledky sú spísané v Bonitačnej karte s výsledkom chovný/chovná alebo nechovný/nechovná. Chovať sa smie iba na riadne uchovnených jedincoch, ktorí spĺňajú oficiálny FCI štandard plemena.Dôležité upozornenie

Pre účasť na bonitácii je nevyhnutné, aby majiteľ zaslal kompletne vyplnenú prihlášku spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr v deň poslednej uzávierky prihlášok na bonitáciu (14 dní pred konaním bonitácie). Dodatočné zasielanie výsledkov zdravotných vyšetrení nie je možné. Nekompletné prihlášky budú automaticky stornované. Nenechávajte si zdravotné vyšetrenia alebo preregistráciu do slovenskej plemennej knihy na poslednú chvíľu, ich vybavenie môže trvať v rozmedzí 2-3 týždne.


Podmienky bonitácie

Podmienky bonitácie toy/ trpasličí pudel:

 • Vek minimálne 15 mesiacov
 • Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov (t.j. mať pridelené číslo SPKP). Viac informácií nájdete tu: https://poodleclub.eu/chov/import-psa/
 • Klinické oftalmologické vyšetrenie (maximálne 1 rok staré ku dňu bonitácie) ALEBO genetické vyšetrenie prcd-PRA
 • Odporúčame nechať spraviť celý balík genetických ochorení pod názvom “Pudel” v laboratóriu LABOKLIN
 • Vyšetrenie luxácie pately veterinárom z prílohy č. 1 Bonitačného poriadku ALEBO ktorý absolvoval skúšku posudzovateľov DBK/DLK (zoznam tu) po dovŕšení veku 15 mesiacov
 • Potvrdenie o absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy, ktorú organizuje Slovenský klub chovateľov pudlov, minimálne v triede mladých alebo v triede pre uchovnenie s akýmkoľvek hodnotením.

Podmienky bonitácie stredný pudel:

 • Vek minimálne 15 mesiacov
 • Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov (t.j. mať pridelené číslo SPKP). Viac informácií nájdete tu: https://poodleclub.eu/chov/import-psa/
 • Klinické oftalmologické vyšetrenie (maximálne 1 rok staré ku dňu bonitácie) ALEBO genetické vyšetrenie prcd-PRA
 • Odporúčame nechať spraviť celý balík genetických ochorení pod názvom “Pudel” v laboratóriu LABOKLIN
 • Vyšetrenie luxácie pately veterinárom z prílohy č. 1 Bonitačného poriadku ALEBO ktorý absolvoval skúšku posudzovateľov DBK/DLK (zoznam tu) po dovŕšení veku 15 mesiacov
 • Výsledok vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov
 • Potvrdenie o absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy, ktorú organizuje Slovenský klub chovateľov pudlov, minimálne v triede mladých alebo v triede pre uchovnenie s akýmkoľvek hodnotením.

Podmienky bonitácie veľký pudel:

 • Vek minimálne 18 mesiacov
 • Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov (t.j. mať pridelené číslo SPKP). Viac informácií nájdete tu: https://poodleclub.eu/chov/import-psa/
 • Odporúčame nechať spraviť celý balík genetických ochorení pod názvom “Pudel” v laboratóriu LABOKLIN
 • Výsledok vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov
 • Potvrdenie o absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy, ktorú organizuje Slovenský klub chovateľov pudlov, minimálne v triede mladých alebo v triede pre uchovnenie s akýmkoľvek hodnotením.

 

Povinné zdravotné vyšetrenia

 • presné pokyny k zdravotným vyšetreniam potrebným k bonitácii nájdete v časti Zdravie a genetika

 

Údaje k platbe za bonitáciu

 • Poplatok za bonitáciu pre člena SKCHP je 30 EUR.
 • Poplatky pre NEČLENA SKCHP sú navýšené o 100%. 
 • Špecifický symbol: 2200
 • Variabilný symbol: Vaše členské číslo.
 • Poplatok je potrebné uhradiť na účet klubu IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062 

 

Všeobecné pokyny

Prihlásený pes nemusí byť v deň bonitácie upravený vo výstavnom strihu, musí však byť čerstvo vykúpaný a mať oholenú papuľu a labky (tak ako udáva štandard). Nezabudnite si so sebou priniesť:

 • originálny preukaz pôvodu prihláseného psa (rodokmeň),
 • očkovací preukaz alebo petpas s platnými očkovaniami,
 • tenké výstavné vodítko, prípadne výstavnú retiazku.

 

Výnimka z testu prcd-PRA

Ak majú obaja rodičia negatívny výsledok genetického testu prcd-PRA, stačí doložiť kópie genetických vyšetrení oboch rodičov. To však už neplatí pre ďalšie generácie daného jedinca. Jeho potomkovia musia mať nové genetické vyšetrenie.

 

Bonitácia psa dovezeného zo zahraničia

Ak máte psa importovaného zo zahraničia, musíte ho ešte pred bonitáciou preregistrovať do Slovenskej plemennej knihy psov, kde mu bude pridelené číslo SPKP. Viac informácií nájdete v časti Import psa.

 

Postup majiteľa po úspešnom absolvovaní bonitácie

Po úspešnom absolvovaní bonitácie s výsledkom chovný/chovná musí majiteľ psa/suky poslať na ÚKK potrebné dokumenty, aby mu bola chovnosť oficiálne zapísaná Slovenskou plemennou knihou. Bez tohto zápisu nie je možné zbonitovaného psa používať v chove!

Na ÚKK je potrebné poslať nasledovné dokumenty:

Dokumenty pošlite (odporúčame doporučene) na adresu:

Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Preukaz pôvodu s potvrdením chovnej spôsobilosti Vám bude zaslaný na dobierku. Nie je nutné platiť vopred.

 

PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU (online formulár)

Pre účasť na bonitácii je nevyhnutné, aby majiteľ zaslal kompletne vyplnenú prihlášku spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr v deň poslednej uzávierky prihlášok na bonitáciu (14 dní pred konaním bonitácie). Dodatočné zasielanie výsledkov zdravotných vyšetrení nie je možné. Nekompletné prihlášky budú automaticky stornované. Nenechávajte si zdravotné vyšetrenia alebo preregistráciu do slovenskej plemennej knihy na poslednú chvíľu, ich vybavenie môže trvať v rozmedzí 2-3 týždne.